Үйлчилгээний цар хүрээ

Эмнэлгийн лавлагаа шатлалын тусламж үйлчилгээний төрөл

 1. Оношилгоо, эмчилгээ 
 2.  Яаралтай тусламж
 3.  Түргэн тусламж
 4.  Эрчимт эмчилгээ
 5.  Сувилахуй
 6.  Хөнгөвчлөх
 7.  Сэргээн засах
 8.  Гамшгийн үеийн
 9.  ЦЦБ үйлдвэрлэл,сэлбэлт
 10.  Эмгэг судлал
 11.  Эм зүй гэсэн төрлөөр үзүүлж байна.  

Оношилгоо:

 1. Рентген оношилгоо
 2. Хэт авиан шинжилгээ

    /зүрх, дотор эрхтний, судас шөрмөс, үе, булчирхай, жирэмсний болон  

                                                                              эмэгтэйчүүдийн, түнхний/

 • Дуран / улаан хоолой ходоод, шулуун бүдүүн гэдэс /
 • Зүрхний цахилгаан бичлэг
 • Тархины цахилгаан бичлэг
 • Сонсголын бичлэг

Лабораторийн шинжилгээний төрөл

 1. Цусны ерөнхий шинжилгээ
 2. Цусны дэлгэрэнгүй шинжилгээ
 3. Шээсний ерөнхий шинжилгээ
 4. Биохимийн шинжилгээ
 5. Бамбай булчирхайн үйл ажиллагаа
 6. Вирусийн маркер
 7. ХДХВ/ДОХ/БЗДХӨ
 8. С урвалжийн уураг
 9. Иммунологийн шинжилгээ
 10. Үе мөчний үрэвслийн шинжилгээ
 11. Хавдрын маркер
 12. Цусны бүлэг, резус фактор
 13. Цус бүлэгнэлтийн шинжилгээ
 14. Нян судлалын шинжилгээ
 15. Цусны хийн шинжилгээ
 16. Молекул биологийн шинжилгээ
 17. Эд эсийн шинжилгээ

Амбулаторийн үйлчилгээ:

Амбулатори нь дараах үндсэн чиглэлийн тусламж үйлчилгээг үзүүлэх 20  кабинеттэй.

 1. Дотор  /амьсгал, хоол боловсруулах болон шээс ялгаруулах эрхтний кабинет/
 2. Зүрх судас
 3. Дотоод шүүрэл
 4. Настны кабинет
 5. Арьсний өвчин судлал, харшил
 6. Сэтгэц наркологи
 7. Хүүхэд
 8. Өсвөр үеийн эрүүл мэнд
 9. Чих хамар хоолой
 10. Нүд
 11. Мэс засал
 12. Урологи
 13. Гэмтэл согог
 14. Хавдар хөнгөвчлөх эмчилгээ
 15. Шүд, эрүү нүүрний тусламж үйлчилгээ
 16. Эмэгтэйчүүд
 17. Жирэмсний хяналт 1,2
 18. Халдварт
 19. Сүрьеэ
 20. БЗДХ/ДОХ

Өдрийн эмчилгээ:

        Онош болон биеийн байдлын хувьд хэвтэн эмчлүүлэх шаардлагагүй үйлчлүүлэгчдэд өдрийн цагаар эмчлэх, хянах жижиг хэмжээний мэс ажилбар хийх, сэргээн засах тусламж үйлчилгээг үзүүлдэг 12 ор бүхий өдрийн эмчилгээний хэсэгтэй.

Өдрийн тусламж үйлчилгээний төрөл :

 1. Өдрийн эмийн эмчилгээ
 2. Өдрийн мэс засал
 3. Гемодиализ
 4. Сэргээн засах эмчилгээ
 5. Дурангийн оношилгоо, эмчилгээ

Хэвтүүлэн эмчлэх:

     Жилд нийт 6537-7200 хүнд үйлчлэх хүчин чадалтай, 167 ор бүхий хэвтэн эмчлүүлэх хэсэгтэй.

Хэвтэн эмлүүлэх тусламж үйлчилгээний төрөл:

 1. Дотор – хөнгөвчлөх тасаг  /хоол боловсруулах, зүрх судас, уушиг, дотоод шүүрэл/
 2. Мэс засал-гэмтлийн тасаг
 3. Хүүхдийн тасаг
 4. Мэдрэл-сэтгэц-хавдрын тасаг
 5. Яаралтай тусламж, мэдээгүйжүүлэг эрчимт эмчилгээний тасаг
 6. Төрөх-эмэгтэйчүүдийн тасаг
 7. Халдварт-сүрьеэгийн тасаг

Эмнэлгийн дэргэд:

 Цус цусан бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэл явуулдаг цусны салбар төв

 Эмнэлгийн эмийн сангийн стандартын дагуу үйл ажиллагаа явуулдаг эм зүйн  тусламж үйлчилгээний хэсэгтэй.  

Дэмжих үйлчилгээ:

 1. Эдийн засаг санхүүгийн тасаг
 2. Инженери техникийн тасаг
 3. Төвлөрсөн ариутгалын тасаг
 4. Хоол үйлдвэрлэлийн тасаг

  ЯАРАЛТАЙ ТУСЛАМЖ ХЭРЭГТЭЙ БОЛ

Text Box: 103 дугаарын утсанд холбогдоно
Text Box: Эмнэлэгт шууд ирж тусламж үйлчилгээ авна

Text Box: 75050103 дугаарын утсанд холбогдон цаг авна ЭМЧИД ҮЗҮҮЛЭХ БОЛ:

Text Box: Товлосон цагтаа эмнэлэгт ирж тусламж үйлчилгээ авна уу
Три способа создания календаря проектов

 Е Mongolia

 1. Эмнэлгийн цаг авах
 2. Эмнэлгийн цаг цуцлах
 3. Шинжилгээний хариу авах
 4. Эмнэлгийн магадлагаа авах
 5. ЭМД ын төлөлт авах