You are currently viewing ХӨДӨЛМӨРИЙН АЮУЛГҮЙ БАЙДАЛ, ЭРҮҮЛ АХУЙН СУРГАЛТ БОЛЛОО

ХӨДӨЛМӨРИЙН АЮУЛГҮЙ БАЙДАЛ, ЭРҮҮЛ АХУЙН СУРГАЛТ БОЛЛОО

Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуй нийгмийн хамгаалал, эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээ, эрүүл ахуйн тухай хуулиуд, стандарт, үүсч болзошгүй эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх зорилгоор уг сургалтыг энэ сарын 22 ны өдөр Дундговь аймгийн мэргэжлийн хяналтын газарт зохион байгуулагдлаа.Тухайн сургалтанд Дундговь аймгийн Нэгдсэн эмнэлгийн удирдлага, албаны дарга, тасгийн эрхлэгч, халдвар судлаач, ослыг бүртгэн мэдээлэх зөвлөл, хөдөлмөр аюулгүй байдал эрүүл ахуйн зөвлөлийн бүрэлдэхүүн ороцлоо

Биднийг дагаарай:

Хариулт үлдээх