You are currently viewing ЭРТ ИЛРҮҮЛЭГ ҮЗЛЭГ ХИЙГДЭЖ ЭХЭЛЛЭЭ

ЭРТ ИЛРҮҮЛЭГ ҮЗЛЭГ ХИЙГДЭЖ ЭХЭЛЛЭЭ

Дундговь аймгийн Нэгдсэн эмнэлэг дээр шинээр байгуулагдсан Дэмжих төв дээр бүх нийтийн Урьдчилан сэргийлэх эрт илрүүлэг үзлэг хийгдэж эхэллээ.

Биднийг дагаарай:

Хариулт үлдээх