You are currently viewing ХУЛД СУМАНД “СҮРЬЕЭГҮЙ ИРЭЭДҮЙН ТӨЛӨӨ ХАМТДАА” ИДЭВХИТЭЙ ИЛРҮҮЛЭГ ҮЗЛЭГИЙГ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

ХУЛД СУМАНД “СҮРЬЕЭГҮЙ ИРЭЭДҮЙН ТӨЛӨӨ ХАМТДАА” ИДЭВХИТЭЙ ИЛРҮҮЛЭГ ҮЗЛЭГИЙГ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

Энэ онд аймгийн орон нутгийн хөгжлийн сангийн санхүүжилтийн дэмжлэгтэй сүрьеэгийн өвчлөл өндөртэй сумдын хүн амын дунд “СҮРЬЕЭГҮЙ ИРЭЭДҮЙН ТӨЛӨӨ ХАМТДАА” идэвхитэй илрүүлэг үзлэгийг зохион байгуулж байгаа билээ. Ажлын удирдамж хуваарийн дагуу тус үзлэгийг Хулд суманд 2022 оны 9 дүгээр сарын 24,25-ний өдрүүдэд 2 өдөр зохион байгуулж байна.

Үзлэгт Эрүүл мэндийн газар, Нэгдсэн эмнэлгийн эмч, эмнэлгийн мэргэжилтнүүдийн бүрэлдэхүүнтэй баг ажиллаж Сүрьеэгийн эмчийн үзлэг асуумж 159 хүнд,цээжний рентген оношилгоо 149 хүнд , лабораторийн шинжилгээ 144 хүнд хийлээ. Мөн рентген болон асуумж үзлэгт өөрчлөлтэй 5 хүнээс цэрний шинжилгээ авч газар дээр нь авч ажиллаа.

Биднийг дагаарай:

Хариулт үлдээх