You are currently viewing ХАЛДВАРААС СЭРГИЙЛЭХ ХЯНАЛТЫН АЛБАНААС ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭГ СУРГАЛТ ХИЙГДЭЖ ЭХЭЛЛЭЭ

ХАЛДВАРААС СЭРГИЙЛЭХ ХЯНАЛТЫН АЛБАНААС ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭГ СУРГАЛТ ХИЙГДЭЖ ЭХЭЛЛЭЭ

Дундговь аймгийн Нэгдсэн эмнэлгийн үйлчилгээний ажилчдад болон шинээр ажилд орсон ажилчдад халдварын сэргийлэлт хяналтын албанаас стандарт сэргийлэлт, хамгаалах хувцас хэрэгсэл өмсөж тайлах, гарыг угааж халдваргүйжүүлэх , хог хаягдлын менежмент, асгарсан цус биологийн шингэн цэвэрлэх цомог ашиглах, өртөлтийн цомог ашиглах , өртөлтөөс сэргийлэх арга, өртөлтийн дараах сэргийлэлтийн цомог ашиглалт зэрэг гардан сургалт болон халдварын стандарт сэргийлэлтийг хэрэгжүүлье хэлэлцүүлэг сургалтыг зохион байгуулаад байна.

Биднийг дагаарай:

Хариулт үлдээх