You are currently viewing ЧИХ ХАМАР ХООЛОЙН 2 КАБИНЕТТЭЙ БОЛЖ СОНСГОЛЫН БИЧЛЭГ, ТИМПАНОМЕТР ШИНЖИЛГЭЭ   ХИЙГДДЭГ БОЛЛОО.

ЧИХ ХАМАР ХООЛОЙН 2 КАБИНЕТТЭЙ БОЛЖ СОНСГОЛЫН БИЧЛЭГ, ТИМПАНОМЕТР ШИНЖИЛГЭЭ   ХИЙГДДЭГ БОЛЛОО.

Дундговь аймгийн Нэгдсэн эмнэлэгт 2022оны 5 дугаар сарын 1 нээс чих хамар хоолойн кабинет 2 тусдаа үйл ажиллагаа явуулж эхэлсэн бөгөөд энэ сарын байдлаар 1059 хүнд чих хамар хоолойн тусламж үйлчилгээг хүлээгдэл чирэгдэлгүй  үзүүлээд байна. Мөн уг кабинет нь Сонсголын бичлэг, тимпанометр шинжилгээ хийдэг болсон бөгөөд дээрх шинжилгээнүүдийг хийдэг болсоноор үйлчлүүлэгч Улаанбаатар хотруу явдаг урсгалыг бага ч болов цөөлсөн байна.    

Биднийг дагаарай:

Хариулт үлдээх