You are currently viewing “НЯРАЙН ЭРТ ҮЕИЙН НЭН ШААРДЛАГАТАЙ ТУСЛАМЖ” ҮЙЛЧИЛГЭЭ СЭДЭВТ ДАДЛАГАЖУУЛАХ СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДЛАА

“НЯРАЙН ЭРТ ҮЕИЙН НЭН ШААРДЛАГАТАЙ ТУСЛАМЖ” ҮЙЛЧИЛГЭЭ СЭДЭВТ ДАДЛАГАЖУУЛАХ СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДЛАА

Энэ сарын 1,2ны өдрүүдэд Төвийн бүсийн аймгуудын нярайн эрт үеийн нэн шаардлагатай тусламжийн багийн ахлагч, эмнэлгийн тусламжийн албаны дарга нар, эх барих эмэгтэйчүүдийн эмч, нярайн эмч, эх баригч, сувилагч нар “Нярайн эрт үеийн нэн шаардлагтай тусламж” сургагч багш бэлтгэх ажлын байрны дадлагажуулах 2хоногийн сургалтанд хамрагдлаа.

Биднийг дагаарай:

Хариулт үлдээх